Gotvik är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som har sitt säte i Göteborg med omnejd och är en del av den världsomspännande organisationen SCA (Society for Creative Anachronism). I den utgör Gotvik en större officiell grupp, eller ett baroni som det heter i våra sammanhang.

I föreningen sysslar vi med att praktiskt återskapa de “ljusa delarna” av vikingatid, medeltid och renässans framtill år 1600. Egentligen kan man kanske inte säga att vi är en helt historiskt återskapande förening utan snarare att vi gör saker med inspiration från ovanstående tidsperiod.

Under årets veckor träffas vi Gotvikare för att hantverka och lära oss mer om just den biten av medeltiden som intresserar var och en mest. Från konsten att svinga ett svärd till konsten att föra en fjäderpenna och allt där i mellan.

För att sedan få användning för allt vi lärt oss och de saker vi tillverkat åker vi på olika SCA-event som kan vara i allt från en dag upp till flera veckor. På eventen träffas SCA’iter från olika föreningar och leker medeltid tillsammans. Under eventen brukar det hållas hov, banketter, torneringar, workshops, föreläsningar och givetvis fester med musik och underhållning.

Gotvik anordnar även några egna event per år, samt medverkar på olika tillställningar som inte har koppling till SCA. Exempel på tillställningar där Gotvik synts är bland andra Kungahälla medeltidsdagar och Flunsåsstråkets dag.

Inom SCA kallas Sverige för Nordmark och är ett furstendöme. Nordmark består av flertalet medeltidsföreningar som är utspridda över hela landet. Europa i sin tur utgör tillsammans med Syd Afrika och Mellanöstern ett kungadöme som kallas för Drachenwald.

SCA föreningar av olika storlek hittas även i Australien, Nya Zeeland och Canada, men allra tallrikast är föreningarna i USA där SCA grundades i slutet av 60-talet.